Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tieto projekty:

Knihy do novovzniknutej knižnice (2019/2020)

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1400€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu novovzniknutej regionálnej Knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorá sa snaží vyhovieť štandardom regionálnych knižníc a poskytnúť svojim čitateľom a návštevníkom kvalitný knižničný fond z oblasti beletrie a náučnej literatúry, a takisto literatúry pre deti a mládež. Prostredníctvom kvalitného a aktuálneho knižničného fondu dokážeme zabezpečiť požiadavky čitateľov a inštitúcií celého okresu. Udržiavanie aktuálneho fondu pomáha takisto k udržaniu záujmu širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy nám slúžia ako základ na organizovanie podujatí pre čitateľov. Nákup nových titulov bude prebiehať priebežne počas celého trvania projektu. Realizácia projektu nám umožní skvalitniť naše služby a zatraktívniť knižnicu pre širokú verejnosť.

Začiatok realizácie: 01.07.2019
Koniec realizácie: 30.06.2020


Krajina kníh (2020)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Krajina kníh” sumou 1800€. Čiastkou 100€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Knižnica Jána Henkela v Levoči je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Vzťah k literatúre takisto pomáha formovať osobnosť detí, pomáha im lepšie porozumieť iným ľuďom i samým sebe. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry, čím chceme osloviť deti s rôznymi záujmami a zameraním. V rámci projektu chceme pokračovať v organizovaní už zabehnutých projektov ako je Prečítané leto a Čítanie v pyžamkách, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom a dobrým ohlasom u našich návštevníkov a pomáhajú nám do knižnice pritiahnuť nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.01.2020
Koniec realizácie: 31.12.2020

logo-fpu logo-psk

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 9.00 - 12:30 13.00 - 16:00
Utorok 8.00 - 12:30 13.00 - 16:00
Streda ZATVORENÉ
Štvrtok 9.00 - 12:30 13.00 - 16:00
Piatok 9.00 - 12:30 13.00 - 16:00

Kde nás nájdete

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR