Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tieto projekty:


Knihy do novovzniknutej knižnice (2019/2020)

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1400€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu novovzniknutej regionálnej Knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorá sa snaží vyhovieť štandardom regionálnych knižníc a poskytnúť svojim čitateľom a návštevníkom kvalitný knižničný fond z oblasti beletrie a náučnej literatúry, a takisto literatúry pre deti a mládež. Prostredníctvom kvalitného a aktuálneho knižničného fondu dokážeme zabezpečiť požiadavky čitateľov a inštitúcií celého okresu. Udržiavanie aktuálneho fondu pomáha takisto k udržaniu záujmu širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy nám slúžia ako základ na organizovanie podujatí pre čitateľov. Nákup nových titulov bude prebiehať priebežne počas celého trvania projektu. Realizácia projektu nám umožní skvalitniť naše služby a zatraktívniť knižnicu pre širokú verejnosť.

Začiatok realizácie: 01.07.2019
Koniec realizácie: 30.06.2020

Projekt: Knihy do novovzniknutej knižnice
V uplynulom roku pribudlo do našej knižnice množstvo nových kníh z rozličných žánrov a oblastí. Nákup kníh bol možný aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia, ktorý v roku 2019 z verejných zdrojov podporil náš projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1414.87€ sa na realizácii projektu podieľala Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Len v rámci tohto projektu sme pre vás v období júl 2019 - jún 2020 nakúpili 978 nových kníh, z toho 396 titulov z beletrie, 298 detských kníh, 87 detských náučných kníh a 197 náučných kníh pre dospelých.


Krajina kníh (2020)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Krajina kníh” sumou 1800€. Čiastkou 100€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Knižnica Jána Henkela v Levoči je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Vzťah k literatúre takisto pomáha formovať osobnosť detí, pomáha im lepšie porozumieť iným ľuďom i samým sebe. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry, čím chceme osloviť deti s rôznymi záujmami a zameraním. V rámci projektu chceme pokračovať v organizovaní už zabehnutých projektov ako je Prečítané leto a Čítanie v pyžamkách, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom a dobrým ohlasom u našich návštevníkov a pomáhajú nám do knižnice pritiahnuť nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.01.2020
Koniec realizácie: 31.12.2020


Nové knihy pre všetkých (2020/2021)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Nové knihy pre všetkých” sumou 6 000€.

Aj vďaka novej dotácii z FPU môže Knižnica Jána Henkela v ďalšom roku pokračovať v rozširovaní a obnove knižničného fondu. Cieľom projektu je zakúpiť nové knihy do všetkých oddelení knižnice a zabezpečiť tak kvalitný a široký výber beletrie a náučnej literatúry pre dospelých i pre deti a mládež. Našim čitateľom chceme ponúkať vždy nové a kvalitné tituly, udržiavať aktuálny knižničný fond, ktorý zabezpečí potreby čitateľov z celého okresu. Veríme, že aj tento projekt nám pomôže skvalitniť naše služby a prilákať do knižnice nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.07.2020
Koniec realizácie: 30.06.2021


logo-fpu logo-pskProjekty realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:


Knižnica nás spája (2020)

Termín realizácie projektu: 1.12.2020; 2.12.2020; 3.12.2020
V decembri zorganizovala knižnica v rámci projektu Knižnica nás spája tri podujatia, na ktorých sa stretli deti so zdravotným znevýhodnením a deti z bežnej základnej školy. Stretnutia pozostávali z dramatizovaného čítania v réžii herca Petra Čižmára, ktorý sa zároveň s deťmi nenútene porozprával o obsahu textov, a z tvorivej dielne. Rozprávky a príbehy hovorili o spolupatričnosti, vzájomnej spolupráci, potrebe porozumenia, prijatia a láskavosti medzi ľuďmi. Po vypočutí príbehov bol priestor na diskusiu, ktorá mala za cieľ podnietiť deti k hlbšiemu zamysleniu sa nad textom a jeho významom a k interakcii medzi skupinami detí z rôznych škôl. Otázky a odpovede detí v rámci diskusie boli veľmi chápajúce a citlivé a aj na základe reakcií detí sa ukázalo, že spojenie rôznorodých kolektívov pri čítaní malo zmysel. Časť dotácie bola použitá na nákup tvorivého materiálu, pomocou ktorého mohli deti v rámci tvorivých dielní spracovať dojmy z prečítaných príbehov rôznymi výtvarnými technikami.

Galéria:

MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6

Projekt Knižnica nás spája bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
logo-mk


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Utorok 8.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Streda 13.00 - 17:00
Štvrtok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Piatok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Sobota 9.00 - 12:00
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

facebook

Na facebooku
instagram

Na instagrame

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR