Milí čitatelia, v dňoch 19.4. - 30.4.2021 bude prebiehať revízia knižničného fondu. Počas revízie bude knižnica pre verejnosť úplne zatvorená a v tomto čase nebude možné poskytovať ani výpožičné služby na objednávku, vrátane MVS.
Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

PRE KNIŽNICE

Na tomto mieste nájdete informácie určené knižniciam v metodickej pôsobnosti Knižnice Jána Henkela v Levoči.

V rámci regionálnej metodickej činnosti naša knižnica spracováva dokumentáciu a štatistické údaje o stave a činnosti jednotlivých obecných knižníc v okrese Levoča, poskytuje metodické konzultácie, poradenstvo a metodické návštevy knižníc, zabezpečuje zaškoľovanie knihovníkov a dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese metodika@kniznicalevoca.sk alebo na tel. čísle 0910 788 895 - metodička Andrea Žihalová.

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

Ďalšia legislatíva pre knižnice

Zoznam tlačív potrebných pre činnosť obecných knižníc

InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Slovenská národná knižnica v Martine

GRANTOVÉ VÝZVY

FPUlogo-fpu

Fond na podporu umenia zverejnil novú výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na rok 2021.

Výzva FPU č. 5/2021
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstavy s odbornou garanciou, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania, prípadne iné vzdelávacie aktivity z oblasti súčasnej kultúry a umenia.
Uzávierka predkladania žiadostí je 22.2.2021.

Viac info o výzve nájdete TU.

Bližšie pokyny k podávaniu žiadosti nájdete na stránke FPU a v dokumente Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021 s. 182-183.


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 9.00 - 12:00 13.00 - 16:00
Utorok 9.00 - 12:00 13.00 - 16:00
Streda 13.00 - 16:00
Štvrtok 9.00 - 12:00 13.00 - 16:00
Piatok 9.00 - 12:00 13.00 - 16:00
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

facebook

Na facebooku
instagram

Na instagrame

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR