Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

PRE KNIŽNICE

Na tomto mieste nájdete informácie určené knižniciam v metodickej pôsobnosti Knižnice Jána Henkela v Levoči.

V rámci regionálnej metodickej činnosti naša knižnica spracováva dokumentáciu a štatistické údaje o stave a činnosti jednotlivých obecných knižníc v okrese Levoča, poskytuje metodické konzultácie, poradenstvo a metodické návštevy knižníc, zabezpečuje zaškoľovanie knihovníkov a dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese metodika@kniznicalevoca.sk alebo na tel. čísle 0910 788 895 - metodička Andrea Žihalová.

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

Ďalšia legislatíva pre knižnice

Zoznam tlačív potrebných pre činnosť obecných knižníc

InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Slovenská národná knižnica v Martine

GRANTOVÉ VÝZVY

FPUlogo-fpu

Fond na podporu umenia zverejnil novú výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na rok 2021.

Výzva FPU č. 5/2021
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstavy s odbornou garanciou, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania, prípadne iné vzdelávacie aktivity z oblasti súčasnej kultúry a umenia.
Uzávierka predkladania žiadostí je 22.2.2021.

Viac info o výzve nájdete TU.

Bližšie pokyny k podávaniu žiadosti nájdete na stránke FPU a v dokumente Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021 s. 182-183.


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Utorok 8.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Streda 13.00 - 17:00
Štvrtok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Piatok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Sobota 9.00 - 12:00
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

facebook

Na facebooku
instagram

Na instagrame

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR