Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

KOMIKSOVÁ SÚŤAŽ


Knižnica Jána Henkela vyhlasuje literárno-výtvarnú Komiksovú súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť deti aj dospelí čitatelia z Levoče a okolia. Cieľom súťaže je inšpirovať čitateľov k tvorivej činnosti.

komiksova sutaz

Úlohou súťažiacich je nakresliť a napísať komiks na ľubovoľnú tému.
Technika: voľná (kresba, maľba, grafika, tuš a pod.)
Rozsah a formát: voľný

Podmienky súťaže:
Každý súťažiaci môže do súťaže prispieť jednou súťažnou prácou. Každá práca musí byť na zadnej strane označená menom súťažiaceho. K súťažným prácam je potrebné priložiť riadne vyplnenú prihlášku s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov. V prípade detí mladších ako 15 rokov tento súhlas podpisom udeľuje zákonný zástupca súťažiaceho. Práce spolu s prihláškou je najlepšie vložiť do jedného euroobalu. Súťažné práce je potrebné doručiť do knižnice najneskôr do 19. novembra 2021. V prípade zasielania súťažných prác poštou prosíme o zaslanie najneskôr do 16. novembra 2021. Práce môžu byť do knižnice doručené aj hromadne cez jednotlivé školy. Súťažné práce je potrebné doručiť na adresu:

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

Súťažné kategórie:
Súťažiť sa bude v jednotlivých kategóriách podľa veku súťažiacich. Zapojiť sa môžu všetky vekové kategórie vrátane dospelých čitateľov.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 11. október 2021
Uzávierka súťaže: 19. november 2021

Vyhodnotenie súťaže:
Po uzávierke súťaže budú práce v jednotlivých kategóriách hodnotiť knihovníci z Knižnice Jána Henkela v Levoči. Na facebookovej stránke knižnice taktiež prebehne internetové hlasovanie o cenu sympatie. Začiatkom decembra budú výhercovia súťaže slávnostne vyhlásení a vecne odmenení. Súťažné práce budú následne vystavené v priestoroch knižnice do konca januára 2022. Po skončení výstavy si súťažiaci môžu práce vyzdvihnúť v knižnici. Harmonogram súťaže sa môže zmeniť z pandemických dôvodov a z dôvodu aktuálne platných obmedzení. O zmenách budeme informovať na našom webe.

pdf icon Komiksová súťaž - PODMIENKY

pdf icon Komiksová súťaž - PRIHLÁŠKA

pdf icon Komiksová súťaž - PLAGÁT


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

opatrenia

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Utorok 8.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Streda 13.00 - 17:00
Štvrtok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Piatok 9.00 - 12:00 13.00 - 17:00
Sobota 9.00 - 12:00
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

facebook

Na facebooku
instagram

Na instagrame

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR